Friday, 25 November 2011

MINGGU TEMA TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1 & 2

SAINS HAYAT
1.0 BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP

1.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup.

1.1.1 Mengenalpasti benda hidup dan benda bukan hidup.
1.1.2 Mengenalpasti ciri-ciri benda hidup iaitu perlukan air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar dan membiak.
1.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan dan lisan.


Refleksi.
Murid-murid dapat menamakan lima benda hidup dan lima benda bukan hidup.Murid seronok apabila dapat memerhati benda hidup dan benda bukan hidup di sekeliling sekolah mereka.Murid-murid juga dapat menjelaskan pemerhatian tentang benda hidup melalui lakaran dan seronok melakukan aktiviti tersebut.

No comments:

Post a Comment