Sunday, 11 December 2011

KERJA KUMPULAN TAHUN 3 BAHASA MELAYU

Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer boleh menarik minat murid-murid menyiapkan tugasan yang guru sediakan.Apabila saya meminta murid-murid ini menyiapakn kerja dalam kumpulan,murid-murid yang cergas dapat membantu murid yang lemah.Saya mendapati murid yang malas menulis tetapi suka untuk menaip jawapan di dalam komputer.Kelemahan di sini,murid-murid berkongsi menggunakan komputer kerana bilangan komputer tidak mencukupi.Saya berharap agar dapat menyediakan komputer yang lebih banyak untuk kegunanan pelajar ini.

No comments:

Post a Comment