Monday, 12 December 2011

RANCANGAN PERSEDIAAN HARIAN

MATA PELAJARAN:BAHASA MELAYU
Kelas               :  Tahun Dua
Bil. Murid       :   15 orang
Masa                :   08.00 am – 09.00 am
Tema               :    Kebudayaan, Kesenian dan Estetika
Tajuk               :    Tarian Kebudayaan Di Malaysia
Standard
Pembelajaran   :    1.2.6 / 5.8
Objektif
Pembelajaran   :     Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat :
1.  Menyebut dengan betul ayat tunggal yang didengar.
2.  Menyebut dengan betul ayat majmuk yang didengar.
3. Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dengan betul.
Aktiviti            :
   1.Memperdengarkan satu daripada muzik Tarian  Kebudayaan .
       2.Guru meminta murid menamakan jenis tarian yang diperdengarkan.
Contoh:      1.  Tarian Ngajat
                   2.   Tarian Naga
                   3.   Tarian Belangi
                   4.    Tarian Inang
                                           5.     Tarian Joget Melayu
          3.  Murid menamakan jenis-jenis tarian berpandukan                gambar tarian kebudayaan
       4. Guru memilih seorang murid secara rawak untuk mengklik pada gambar dan murid lain akan menyebut jenis tarian tersebut. 
                         
     5. Guru menyebut ayat tunggal berpandukan gambar dan  meminta  murid menyebut semula ayat yang disebut oleh guru.
                         Contoh :
1.  Ini Tarian Naga
2.  Ini Tarian Ngajat
3.  Ini Tarian Zapin
4.  Ini Tarian Belangi
5.  Ini Tarian Joget

5.Guru membina ayat majmuk daripada ayat tunggal menggunakan
            kata hubung “ dan” dan “tetapi”.
                                    Contoh :
1.   Rose suka Tarian Belangi tetapi tidak suka Tarian Naga.
2.    Ini Tarian Ngajat dan Tarian Zapin.

Aktiviti Literasi:

1.  Menyebut dan memahami frasa .

Contoh :
1.    Tarian Naga

EMK               :        Nilai Murni
-          hormat menghormati
-          harmoni

Keusahawanan
-  menjadi penari professional yang berpendapatan lumayan.

TMK
-    belajar melalui TMK.
           

No comments:

Post a Comment