Friday, 7 October 2011

Mari Berpantun

Contoh Pantun 1:
                  Pisang emas dibawa belayar,
                  Masak sebiji diatas peti,
                  Hutang emas boleh dibayar,
                  Hutang budi dibawa mati.

Contoh Pantun 2
Buah cempedak di luar pagar,
Ambil galah tolong jolokkan,
Kami murid baru belajar,
Kalau salah tolong tunjukkan.
Refleksi.
Murid-murid dapat menghasilkan serangkap pantun nasihat berdasarkan contoh yang guru sediakan.Murid-murid seronok apabila dapat menghasilkan serangkap pantun.Saya berpuas hati mereka dalam pengajaran pantun ini saya dapat menerapakn nilai-nilai murni dalam diri pelajar.Dengan adanya unsur didik hibur murid-muird akan lebih seronok dan tidak bosan mengikuti pengajaran pada hari tersebut.

No comments:

Post a Comment